Гарантійне обслуговування

Шановні друзі! Вашій увазі пропонується інформація щодо умов взяття тракторів виробництва ХТЗ на гарантійний облік.

• АТ "ХТЗ" гарантує відповідність трактора технічним умовам і справну його роботу, включаючи комплектуючі вироби і складові частини, протягом гарантійного терміну тільки при дотриманні правил його експлуатації, технічного обслуговування, транспортування й зберігання.
• Термін гарантії встановлюється 12 місяців і обчислюється від дня введення трактора в експлуатацію, але не пізніше двох місяців від дня відвантаження із заводу відповідно до ГОСТ 22352. При цьому наробіток трактора не повинен бути більше 1500 мото- годин, з урахуванням використання комплекту запчастин, що прикладається до трактора.
• Підставою для взяття трактора на облік для гарантійного обслуговування є "Гарантійний талон" з відміткою районної (регіональної) служби Держсільгоспінспекції про дату введення трактора в експлуатацію. «Гарантійний талон» надсилається до відділу гарантійного і сервісного обслуговування АТ «ХТЗ» протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати введення трактора в експлуатацію.
• Несвоєчасне надання «Гарантійного талона» до відділу гарантійного і сервісного обслуговування або неправильне його заповнення є підставою для відмови в задоволенні рекламації і дострокового припинення гарантійних зобов'язань.
• На трактори, переустатковані спеціалізованими підприємствами в спеціальні машини, (бульдозер, скрепер та ін.) гарантія встановлюється цими підприємствами за узгодженням з АТ "ХТЗ" у встановленому порядку.
• Претензії по якості проданих тракторів пред'являються власником продавцеві відповідно до діючого законодавства.
• Рекламації на трактор і його складові частини, що вийшли з ладу в період гарантії, оформляються в наступному порядку:
• У випадку поломки, передчасного зношування або інших несправностей трактора в період гарантійного терміну при дотриманні правил його зберігання й експлуатації, власник направляє в найближчий пункт гарантійного обслуговування або продавцеві повідомлення про виявлений дефект із вказівкою дат виготовлення трактора, придбання й введення його в експлуатацію, повної адреси господарства.
• Повідомлення про несправності двигуна направляється заводу виготовлювачеві двигуна й АТ "ХТЗ".
• Керівник пункту гарантійного обслуговування (продавець) в 3-денний строк з моменту одержання повідомлення сповіщає власника трактора про дату прибуття представника або дає відповідні роз'яснення в кожній конкретній ситуації.
• У випадку неотримання відповіді на повідомлення про виявлений дефект, неявки представника для розгляду претензії у встановлений строк, незгоди власника з отриманими роз‎'‎ясненнями, або при виникненні розбіжностей між власником і представником постачальника або продавця до складу комісії запрошується представник Держсільгоспінспекції за місцем перебування власника трактора.
• При незгоді представника однієї зі сторін з виводами представника Держсільгоспінспекції, він повинен підписати акт із викладом своєї особливої думки.
• Всі витрати, пов'язані з відновленням трактора, що вийшов з ладу в гарантійний період, оплачує винна сторона при пред'явленні їй необхідних документів.
• При усуненні дефектів трактора за рахунок використання деталей прикладеного до кожного трактора комплекту запасних частин, у випадку виникнення дефектів через порушення правил експлуатації і зберігання, а також на трактори, модернізовані і переустатковані без узгодження з АТ "ХТЗ", претензії заводу не пред'являються.

 

Отримати консультацію